Douluo Dalu II Jueshi Tangmen ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน สำนักถังเลิศภพจบแดน ภาค2 พากย์ไทย

พากย์ไทย 1-42 ยังไม่จบ

Douluo Dalu II Jueshi Tangmen ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน สำนักถังเลิศภพจบแดน ภาค2 ซับไทย

ซับไทย 1-45 ยังไม่จบ

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค1-4 ซับไทย

ซับไทย 1-265 จบแล้ว

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค1-4 พากย์ไทย

พากย์ไทย 1-264 จบแล้ว

Douluo Dalu: Jingying Sai (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค2) ซับไทย

ซับไทย 1-52 จบแล้ว